Ewidencja


Zasoby zostały opracowane w celu gromadzenia informacji o rzeczach, które posiada klient. Za jego pomocą możesz po prostu zanotować, jakie usługi lub produkty sprzedałeś klientowi. Możesz również dodać tutaj informacje o dacie ważności, jeśli wymagają tego Twoje usługi lub produkty:

Jest to bardzo prosty moduł, ale gromadzi bardzo ważne informacje, jak widzisz. Jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć o tym module

Komentarze i dyskusja:

Możesz użyć tej funkcji, aby zachować więcej informacji o zasobie lub porozmawiać o nim z członkami zespołu:

Przypomnienia

Po ustawieniu daty ważności otrzymasz powiadomienie 7, 3 i. 24 godziny wcześniej na e-mail. Administrator i przypisani do klientów zostaną powiadomieni, abyś mógł zachować kontrolę nad rozszerzeniem

 

Podsumowanie wszystkich aktywów

Możesz znaleźć podsumowanie wszystkich aktywów. po kliknięciu tej opcji na pasku zadań listy:

Na liście zasobów możesz zobaczyć, co posiada twój klient