Wyposażenie


Dowody zostały opracowane, aby pomóc ci udowodnić posiadanie twoich klientów. Załóżmy, że prowadzisz wypożyczalnię lub jesteś wynajmującym. Chcesz gromadzić informacje o rzeczach, które wynajmowałeś klientom, z ważnymi dla Ciebie informacjami. Aby udowodnić, że informacje wykorzystują moduł dowodowy:

Możesz dodać tyle dowodów, ile potrzebujesz. Na razie ten moduł jest bardzo podobny do zasobów, ale załóżmy. głębiej. Otwórz zakładkę po lewej stronie rekordu:

Możesz dodać tutaj szczegóły dotyczące wypożyczonej rzeczy, na przykład w tym przypadku przechowujemy informacje o tym, co było w samochodzie, gdy klient wróci, możemy łatwo sprawdzić, czy wszystko jest w celu realizacji umowy.

Możesz sprawdzić wszystkie zapisy dowodów dla całej listy tutaj:

Podsumowanie zawiera szczegółowe informacje o całej dokumentacji dowodowej listy: